Places Exclusives per a residents

Empresa | Places residents

Actualmentees disposa dún estacionament regulat de superfície exclusiu per a residents amb distintiu, per als veïns dels carrers Jovellanos i Tibidabo, i Zorrilla i Verneda, del barri de Monsolís.

Aquesta “Zona-3” està ubicada al carrer Prat, entre els carrers Jovellanos i Tibidabo, amb un total de 24 places.

Tarifes de Places preferents per a Residents amb distintiu

Període Import Base Imp.
Mensual
2,73€
Trimestral
7,26€
Semestral
13,66€
Anual
21,86€
L’horari per a les places de residents amb distintiu, de caràcter general diari, és de 08:00 a 20:00 hores, de dilluns a divendres, en dies no festius.