+34 93 462 09 38+34 93 462 07 52 | eusabsau@eusab.net

Noticia 9

Inicio| Notícies

Noticia 9

Lorem Ipsum és simplement un text fictici de la indústria de la impressió i la composició tipogràfica. Lorem Ipsum ha estat el text fictici estàndard de la indústria des de l’any 1500, quan un impressor desconegut va prendre una galera de tipus i la va codificar per fer un llibre de mostres tipogràfiques. Ha sobreviscut no només cinc segles, sinó també el salt a la composició tipogràfica electrònica, romanent essencialment sense canvis. Es va popularitzar a la dècada de 1960 amb el llançament de fulles de Letraset que contenien passatges de Lorem Ipsum i, més recentment, amb programari d’autoedició com Aldus PageMaker, que incloïa versions de Lorem Ipsum.