EN RELACIÓ AL PROCÉS DE SELECCIÓ DE TREBALLADORS O TREBALLADORES PELS DIFERENTS LLOCS DE TREBALL QUE HA POSAT EN MARXA EUSAB, S.A.U., FEM PÚBLICS ELS DOCUMENTS INDICATS A CONTINUACIÓ:

· BASES SELECCIÓ PERSONAL AGENT/A D’ESTACIONAMENTS REGULATS DE SUPERFÍCIE REFERENCIA EXP: 2022-01-ERS

· BASES SELECCIÓ PERSONAL OFICIAL/A ADMINISTRATIU/VA NÚM. 2022-01-ADM

· SELECCIÓ AGENT DE MANTENIMENT

· SELECCIÓ TÈCNIC/A ADMINISTRATIU/VA