La Societat esta regida i administrada:

  1. Per la Junta General d’Accionistes.
  2. Per el Consell d’Administració.
  3. Per la Gerència.

Junta General d’Accionistes

Actualment la Junta General d’EUSAB està formada per els 21 membres que composen el Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs:

CÀRRECS NOMS GRUP MUNICIPAL
Alcalde /President Joan Callau Bartolí PSC
Tinents d’alcalde Filomena Cañete Carrillo PSC
Juan Carlos Ramos Sánchez PSC
Jose Luis Martínez Cardoso PSC
Ruth Soto García PSC
Rosa Villalonga Robles PSC
Regidors Pedro Rivero Hidalgo PSC
Anabel Jurado Perez PSC
Rubèn Arenas i Garcia ERC
Cristina Meseguer i Luque ERC
Antoni Vélez i Barajas ERC
Mercè Curto i Gil ERC
Pol Carrión i Huguet ERC
Pedro Sánchez Álvarez C’s
Óscar Marjalizo Hernández C’s
Francisco Navarro Castellón C’s
Rosa Fontana Vinelli C’s
Irene Aldabert González SAEC
Nuria Torres Fernández SAEC
Gregorio Camacho Alcalde MOVEM
Isabel Marcuello García MES Sant Adrià
Secretari Josep Reverendo Carbonell
Interventor Francisco Javier Martínez Gilaberte

Consell d’Administració

El Consell d’Administració de la societat du a terme tot allò que estigui inclòs dintre de l’objecte social. Actualment esta format pels membres següents:

CÀRRECS NOMS GRUP MUNICIPAL
President  Joan Callau Bartolí PSC
Vicepresidenta  Ruth Soto García PSC
Vocal-Conseller Jordi Borràs i Vivó ERC
Vocal-Conseller Martí Oliver i Luque ERC
Vocal-Conseller Fausto Ramírez Ruiz C’s
Vocal-Conseller Òscar Marjalizo Hernández C’s
Vocal-Conseller Nieves Navarro Gómez SAEC
Vocal-Conseller Gregorio Belmonte Ferrer MOVEM
Vocal-Conseller Joaquim Miquel Rigau MES
Secretari  Josep Reverendo Carbonell

La Gerència

La Gerència serà nomenada per la Junta General d’Accionistes.