La Societat esta regida i administrada:

  1. Per la Junta General d’Accionistes.
  2. Per el Consell d’Administració.
  3. Per la Gerència.

Junta General d’Accionistes

Actualment la Junta General d’EUSAB està formada per els 21 membres que composen el Ple de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs:

CÀRRECS NOMS GRUP MUNICIPAL
Alcaldessa /Presidenta Filomena Cañete Carrillo PSC
Tinents d’alcalde Hugo Ferrer Sáez PSC
Jose Luis Martínez Cardoso PSC
Ruth Soto García PSC
Andrés Pozo Cueto PSC
Anabel Jurado Perez PSC
Regidors Rosa Villalonga Robles PSC
Miriam Chacón Casas PSC
Rubèn Arenas i Garcia ERC
Cristina Meseguer i Luque ERC
Antoni Vélez i Barajas ERC
Pol Carrión i Huguet ERC
Jordi Borràs i Vivó ERC
Pedro Sánchez Álvarez C’s
Óscar Marjalizo Hernández C’s
Francisco Navarro Castellón C’s
Rosa Fontana Vinelli C’s
Irene Aldabert González SAEC
Nuria Torres Fernández SAEC
Gregorio Camacho Alcalde MOVEM
Isabel Marcuello García MES Sant Adrià
Secretari Josep Reverendo Carbonell
Interventor Accidental Sergi Fabregat Morelló

Consell d’Administració

El Consell d’Administració de la societat du a terme tot allò que estigui inclòs dintre de l’objecte social. Actualment esta format pels membres següents:

CÀRRECS NOMS GRUP MUNICIPAL
Presidenta Filomena Cañete Carrillo PSC
Vicepresidenta Ruth Soto García PSC
Vocal-Conseller Martí Oliver i Luque ERC
Vocal-Conseller Cesc Soriano Garcia ERC
Vocal-Conseller Òscar Marjalizo Hernández C’s
Vocal-Conseller Francisco Navarro Castellón C’s
Vocal-Conseller Nieves Navarro Gómez SAEC
Vocal-Conseller Gregorio Belmonte Ferrer MOVEM
Vocal-Conseller Joaquim Miquel Rigau MES
Secretari Josep Reverendo Carbonell

La Gerència

La Gerència serà nomenada per la Junta General d’Accionistes.