GRUES

Gestionem des de l’any 1.988 aquest servei de retirada amb grues dels vehicles que son denunciats pels Agents de la Policia Local i amb una estreta coordinació i treball realitzat pels nostres Inspectors Col·laboradors de Policia Local.

Els vehicles retirats de la via pública,normalment son per infraccions de transit, encara que també es fan altra mena de serveis com, abandonaments, precintes per donar compliment a manaments judicials o d’altres organismes oficials, diligencies policials, robatoris, residus sòlids, etc…sent retirats al dipòsit municipal de vehicles de Sant Adrià de Besos, que també gestiona EUSAB.

També es traslladen vehicles per restablir la circulació en accidents de transit o vehicles avariats, per manteniment i obres a la via publica, per actes oficials o esdeveniments especials, deixant-los a les mateixes localitzacions o el mes a prop possible.

Més informació

DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES

Aquest servei de Dipòsit Municipal de Vehicles, es gestionat per personal propi d’EUSAB des de l’any 1.988 conjuntament amb el de retirada de vehicles amb Grues.

En el que es realitzen els tràmits dels expedients de tots els vehicles ingressats al mateix que no han estat recuperats pel seus titulars o propietaris, i que una vegada esgotats els terminis legals, son entregats al Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles fora d’us, adjudicatari del servei, pel seu desballestament i baixa definitiva a la Prefectura Provincial de Transit.

La licitació i adjudicació de la empresa que realitza el servei de recollida del vehicles fora d’us C.A.T, es responsabilitat directa de l’ Ajuntament de Sant Adrià de Besos.

Actualment hi han diverses instal·lacions que son utilitzades com a Dipòsit Municipal de Vehicles.

Més informació