PLACES DE ZONA BLAVA

Actualment hi han ubicades diverses maquines de Parquímetres als principals carrers del centre urbà de la ciutat “Zona-1” amb un total 151 places repartides pels següents carrers:

Places Carrers
30 Dr. Barraquer
15 Josep Pons
29 Av. Catalunya
10 Mossèn Cinto Verdaguer
29 Bogatell
13 Andreu Soler
16 Josep Royo
9 Miquel Servet
Tarifes Zona Blava (Zona 1 – Centre Urbá) Imports

Base Imposable

Fracció per Minut (Base Imp.): Fins 90 min.: 0.0200

Des de 90 fins 120 min.: 0.0240

1 Hora (Base Imp.): 1,20€
Retirada Denuncia-Sobrepassar límit horari (B.I.): 7,02€
Retirada Denuncia-Sense tiquet d’estacionament (B.I.): 8,80€
Pagament mínim inicial (IVA inclòs): 0,30€
Mes fraccions mitjançant monedes (IVA inclòs): 0,05€
Durada màxima permesa d’estacionament: 120 minuts

HORARI

De Dilluns a Divendres DE A
Matins 09:30 h 14:00 h.
Tardes 16:30 h. 20:00 h.
Dissabtes, Diumenges i Festius Gratuït Gratuït

PLACES EXCLUSIVES PER A RESIDENTS

Actualment es disposa d’un estacionament regulat de superfície exclusiu per a residents amb distintiu, pels veïns dels carrers Jovellanos i Tibidabo, i Zorrilla i Verneda, del barri de Monsolís.

Aquesta “Zona-3” es ubicada al carrer Prat, entre els carrers Jovellanos i Tibidabo, amb un total 24 places.

Les Tarifes de Places preferents per a Residents amb distintiu, son les següents:

PERÍODE IMPORT
Base Imposable
Mensual 2,65€
Trimestral 7,05€
Semestral 13,26€
Anual 21,22€

L’horari per les places de residents amb distintiu, de caràcter general diari, es de 08:00 a 20:00 hores, de dilluns a divendres, en dies no festius.

PLACES MIXTES PER A RESIDENTS I ZONA BLAVA

Actualment es disposa d’un estacionament regulat de superfície Mixta:

  • Amb places preferents per a Residents amb distintiu, pels veïns del carrer Pi i Margall ambdós costats, entre els carrers Ricart i Bogatell, i fins els límits territorials de Badalona i Santa Coloma de Gramenet.
  • I places per a No residents, amb dues maquines de parquímetres per estacionar vehicles amb el control d’horari limitat (zona blava).

Aquesta “Zona-2” es troba ubicada al Passeig de la Pollancreda (Riu), entre els carrers Besos i Sant Joan, amb un total de 167 places.

A partir del 15 de desembre es poden sol·licitar i tramitar les renovacions de les acreditacions, enguany no es farà entrega de l’adhesiu amb la matricula que s’havia de posar al parabrisa del vehicle, ja que hem informatitzat el sistema de control i no serà necessari.

Poden descarregar l’arxiu, complimentar-lo i enviar-lo per E-mail a: eusabsau@eusab.net , juntament amb la documentació que es demana (en cas de renovació, i si no hi ha cap modificació de les dades entregades anteriorment, només el justificant de pagament del darrer Impost de Circulació).

Un cop rebuda la sol·licitud i verificada la documentació, l’informarem del procediment de liquidació de la quota escollida.

Les Tarifes de Places preferents per a Residents amb distintiu, son les següents:

PERÍODE IMPORT
Base Imposable
Mensual 2,65€
Trimestral 7,05€
Semestral 13,26€
Anual 21,22€

L’horari per a les places de residents amb distintiu, de caràcter general diari, es de 08:00 a 20:00 hores, de dilluns a divendres, en dies no festius.

 

Tarifes Zona Blava (Zona 2 – Pollancreda) Imports
Fracció per Minut (Base Imp.): Fins 90 min.: 0.0200

Des de 90 fins 120 min.: 0.0240

Des de 120 fins 180 min.: 0.0280

1 Hora (Base Imp.): 1,20€
Retirada Denuncia-Sobrepassar límit horari (B.I.): 7,02€
Retirada Denuncia-Sense tiquet d’estacionament (B.I.): 8,80€
Pagament mínim inicial (IVA inclòs): 0,30€
Mes fraccions mitjançant monedes (IVA inclòs): 0,05€
Durada màxima permesa d’estacionament: 180 minuts